Екип от специалисти

Екип от специалисти към „Санико Трейд” ЕООД

  • д-р Ива Гелева – управител
  • д-р Илианна Попова – специалност „трудова медицина” с теоретичен и практически опит в областта на здравословните и безопасни условия на труд и химичните вещества и смеси
  • д-р Райна Илиева – специалност „трудова медицина” с теоретичен и практически опит в областта на здравословните и безопасни условия на труд
  • инж. Юлиан Попов – специалност „радиоелектроника” с над 6 годишен опит в опит в областта на здравословните и безопасни условия на труд
  • Доц. д-⁠р Живка Халкова, дм, Европейски регистриран токсиколог – Токсиколог – с дългогодишен теоретичен и практически опит в областта на токсикологията.

В зависимост от конкретната проблематика в работата на дружеството се привличат консултанти с професионален опит в съответната област.

Служба по трудова медицина

Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД